Posledný štvrťrok šk. roku sa v triede VI.C začal netradične – blokom vysokoefektívneho učenia – integrovaného tematického vyučovania.
Žiaci zaujímavými činnosťami spoznávali časti rastlín a objavovali uhly aj inde a trochu inak ako na bežnej vyučovacej hodine.
Pri skladaní kvetov origami sa nadobudnuté poznatky z matematiky a biológie spojili a zanechali žiakom pamiatku na integrovaný tematický blok v podobe farebných papierových kvetov, ktoré zdobia teraz interiér triedy.