Dňa 19.04.2012 žiaci piateho a šiesteho ročníka navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, kde mali možnosť vidieť hudobnú rozprávku s názvom Malá čarodejnica.
Celou rozprávkou žiakov sprevádzal Elvis Presley. Odznelo veľa krásnych a rytmických piesní.
Celé predstavenie si zožalo velikánsky aplauz a naši žiaci odchádzali z predstavenia veľmi spokojní