Soľ nad zlato, O troch grošoch, Janko Hraško či Veterný kráľ…
Kto by nepoznal tieto slovenské ľudové rozprávky? Ich autorom je známy rozprávkar Pavol Dobšinský.
Žiaci 5. ročníka navštívili 16. 3. 2012 spolu so svojimi vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach.
Dozvedeli sa, prečo vzniklo podujatie Deň ľudovej rozprávky, zapojili sa do tvorivých úloh a z niektorých sa stali herci v rozprávkach Soľ nad zlato či Janko Hraško.
Takto netradične absolvovali „hodinu literatúry “a pripomenuli si tak marec – Mesiac knihy.