Dva pekné dni s príjemným lektorom pánom Petrom Remperom z Občianskeho združenia Slovensko bez drog strávili naši žiaci v dňoch 14.9. a 28.9.2011.
Za propagáciu a vzdelávanie v oblasti zdravého života bez drog vďačíme nadácii ORANGE.
Každý žiak II. stupňa sa stal protidrogovým šerifom.
Aktivity žiakov zaujali, ako je to vidieť na fotografiách.