Fašiangový čas radosti, zábav a tancov zavŕšili aj na VI.ZŠ žiaci a učitelia I. stupňa „Vyučovaním v maskách“.
Na tento deň sa tešili a pripravovali nielen žiaci ale aj učitelia.
Žiaci prišli do školy netradične a rôzne vyobliekaní.
Triedni učitelia sa okrem príjemnej atmosféry postarali o množstvo zaujímavých aktivít, ktoré boli špeciálne prispôsobené podľa predmetov na tento deň.
Žiaci takýmito zábavnými formami získavali nové poznatky, pričom sa tešili z každej splnenej úlohy a domov odchádzali s dobrými pocitmi a zážitkami z takéhoto vyučovania, kedy si hravo poradili s danými úlohami a zahrali vysnívanú postavičku, ktorú predstavovali.
Najväčší zážitok mali z tohto dňa naši prváčikovia, pre ktorých to bol neuveriteľný zážitok.