V piatok 16.12. 2011 sa v priestoroch našej školy tak ako po iné roky, aj tento rok uskutočnil Vianočný trh.
Veľká vďaka patrí každému žiakovi, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do priebehu Vianočného trhu, či už svojou fantáziu a šikovnosťou pri tvorbe výrobkov, obchodníckym talentom pri ich predávaní, alebo zakúpením výrobkov.
Rada by som sa poďakovala všetkým triednym učiteľom, členom žiackeho parlamentu, žiakom 9.A a 9.C triedy za ich ochotu pomôcť pri príprave a zabezpečení plynulého priebehu trhu.
Prajem Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych a teším sa, že i budúci rok sa zapojíte do nášho Vianočného trhu.