V dňoch 14. – 18. novembra na našej škole prebiehal Týždeň boja proti drogám. Pre žiakov boli pripravené rozmanité aktivity.

1. stupeň:
• v pondelok a v stredu sa roztancovali spolu so staršími dievčatami v rytme Zumby
• pripravili si zdravú desiatu
• vyrobili krásne plagáty s drogovou tematikou
• najmenší si čítali rozprávky na tému Drogy
• športovali a súťažili v zmysle hesla „ V zdravom tele, zdravý duch “
• v triede sa podielali na aktivitách o lepšom poznaní svojich spolužiakov i seba samého