NÁVŠTEVA PLANETÁRIA

Každoročne na začiatku školského roka žiaci piateho ročníka navštevujú planetárium v rámci geografie. Súvisí to s preberajúcou tematikou ako sú Vesmír, Planéty, Slnečná sústava, Pohyby našej Zeme atď.
V tomto školskom roku sa exkurzia uskutočnila 15.11.2011. Zúčastnili sa žiaci V.C a V.D. triedy. Navštívili sme planetárium v CVČ Domino, na Popradskej 86 v Košiciach.
V priestoroch CVČ si žiaci prezreli výstavu výtvarných prác, modelárskych prác aj zverinec, ktoré sú výsledkom práce žiakov navštevujúcich krúžky v CVČ.
Vo veľmi príjemnom prostredí sa žiaci oboznámili s hviezdnou oblohou, získali zaujímavé informácie z astronómie, o pohyboch našej Zeme, o usporiadaní planét v Slnečnej sústave.
Žiaci boli disciplinovaní, o danú problematiku sa živo zaujímali. Prednášajúcej kládli množstvo otázok, na ktoré im veľmi fundovane veku primerane odpovedala. Pre žiakov to bol veľký zážitok. Svoje dojmy, postrehy, zážitky žiaci zverejnili.
Tu sú niektoré z nich:

„V planetáriu sa mi veľmi páčilo. Dozvedel som sa veľmi veľa nových informácií, napríklad prečo je na oblohe havran, pohár atď. Ako sa dostala podoba Herkulesa na oblohu a veľa iných zaujímavosti. Videli sme aj iné obrazce súhvezdí, ktoré som nepoznal. Bol som veľmi rád, že som tam mohol ísť a pôjdem tam aj s rodičmi, lebo to bolo veľmi pekné a poučné. Odporúčam pre každého, kto si prečítal tento text. Bolo to super.“ Martin Berta, V.C

„Pozreli sme si peknú nočnú oblohu, súhvezdia, planéty, kométy dokonca aj rozprávku. Bolo tam toho viac ako som si myslela.“

„Hneď ako sme tam prišli, tak sme boli veľmi milo prekvapení množstvom rôznych fotografií, prístrojov a pomôcok z astronómie. Potom sme si navliekli návleky a vošli do čudnej miestnosti. Strop bol okrúhly a sedadla boli naklonené dozadu. Potom nám pani z planetária vysvetlila, prečo to tak je. Pohodlne sme sa usadili, zhaslo svetlo a nejaky veľmi zvláštny prístroj uprostred miestnosti začal premietať o tom ako si ľudia predstavovali našu Zem, čo sa stane s našou Zemou, s našim Slnkom a s celým Vesmírom. Musíte si to isť pozrieť aj vy.” Martin Murga, V.C

„Prišli sme do planetária, usadili sme sa a ukázali nám nočnú oblohu v lete a v zime. Videli sme imitácie výbuchov hviezd. Zistil som ešte, že naša Zem je najbližšie k Slnku v zime. Ukázali nám aj čierne diery a vysvetlili nám, že keď do čiernej diery zasvietime svetlo tak sa neodrazí. Čierna diera pohltí malé aj veľké planéty. Nakoniec nám pustili rozprávku o mimozemšťanoch, ktorí chcú uniesť človeka, ale sa im to nepodarilo.” Róbert Pirč, V.C