Vo veľkom mraze, ktorý nám dáva pocítiť svoju silu, uzimene a skromne, s rozpačitými pocitmi, ale po dlhej a veľmi svedomitej príprave odchádzala vo štvrtok (2. februára 2012) skoro ráno do nášho krajského mesta Košice Monika Murgová, žiačka ôsmeho ročníka Základnej školy Okružná 17 a zároveň víťazka okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

V Regionálnom centre voľného času v Košiciach, kde sa konalo krajské kolo OSJaL, sa súťaže zúčastnilo jedenásť víťazov okresných kôl KK.
Samotná súťaž pozostávala z troch častí. Testu, mapujúcemu vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, a otázok zameraných na porozumenie textu i čitateľskú gramotnosť. V druhej časti museli súťažiaci podľa daných pokynov transformovať text na iný žáner. Tu sa okrem uplatnenia znakov slohového útvaru hodnotilo i správne dodržiavanie pravopisnej normy. Tretia časť bola ústna, súťažiaci sa predstavili pred porotou ako rečníci. Na prípravu mali tridsať minút. Tohto roku im musela polhodinka vystačiť na koncentráciu do úlohy rečníka – hovorili spamäti – a na vypracovanie prednášky na tému „Prírodné a historické krásy môjho rodiska“.

Haluz či fiasko?

Odpoveď bola jasná hneď pri prvom mene, ktoré porota prečítala: 1. miesto – Monika Murgová!
„Prekvapenie, nečakala som to. Veľmi sa teším. Konkurencia v ústnej časti bola silná…“ boli prvé slová víťazky OSJaL Košického kraja zo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach.

Blahoželáme!

Znova ťa čaká tvrdá, náročná a zodpovedná príprava do celoštátneho kola v Bratislave.

Mgr. R. Šafinová