Deň 15. december 2011 bol dňom, kedy rodičia našich prvákov, ale aj rodičia a príbuzní predškolákov zavítali na návštevu do školy, aby si mohli pozrieť, ako to je alebo bude v škole.
Naši prváci ukázali svoje doposiaľ získané vedomosti nielen svojim rodičom, ale aj všetkým prítomným. Zaujímavá bola najmä hodina s interaktívnou tabuľou, či s dataprojektorom.
Zároveň svojimi poznatkami motivovali svojich mladších budúcich spolužiakov, na ktorých sa už teraz tešíme.