ZO OZ PŠaV

Výbor ZO OZ PŠaV pri ZŠ Okružná 17, Michalovce

 

Predseda: Mgr. Beáta Černochová

 

Členovia: PaedDr. Mariana Fejková

                 Mgr. Martin Nebesník

                         Iveta Ihnátová

        

kolektívna zmluva tu.