Kolégium Zelenej školy šk. r. 2018/2019

III.A   – Timotej Béreš, Nikola Kačurová

III.B    – Dominik Paľo, Alex Kužma

III.C   – Simona Funtaľová, Karin Bobiková

III.D   – Martin Kolesár, Alexandra Somogyiová

IV.A    – Oliver Astaloš, Katarína Bilyk

IV.B     – Johanka Anna Marcinová, Martina Michalková

IV.C    – Jakub Fečík, Ludvik Vejgeši

IV.D    – Vratko Čižmár, Vivianne Kufová

IV.E     – Mária Kontrová, Alexander Gregor Hríb

V.A     – Marína Marcinová, Sára Rebejová, Šimon Dudáš, Laura Schotteková

V.B     – Sofia Čurmová, Lea Mirmanová

V.C     – Natália Badidová, Nela Andrišová, Alexandra Zámborová

V.D    – Zoja Petrová, Zuzana Telekyová

V.E     – Viktória Kollárová, Sarah Princzová

VI.A    – Simon Petráš, Stanko Hadvab

VI.B    – Nela Šimková, Dávid Toma

VI.C    – Vanessa Planková, Bibiána Kniežová

VI.D    – Matej Karpáč, Oskar Šenitko

VII.A   – Kristián Farbár, Nelly Romanová

VII.B    -Sofia Sklárová, Jakub Sojka

VII.C    – Lukáš Sýkora, Patrícia Planková

VII.D   – Samuel Šandrej, Alan Kostelnik, Zuzana Kačkošová

VIII.A  – Karolína Ďurinová, Zuzana Pycáková

VIII.B   – Adam Elizeuš, Jaroslav Gomboš

VIII.C   – Tamara Mitrová, Ema Némethová, Ema Tkáčová

VIII.D   – Ján Uchaľ, Miroslav Pásztor, Vega Antónia Gomes

VIII.E   – Ľudovít Mészáros, Richard Semjan

IX.A     – Veronika Ženčáková, Dominik Süč

IX.B     – Sofia Tannenbaumová, Anna Kristína Čižmárová

IX.C     – Samuel Sočuvka, Emma Dudová

IX.D     – Martina Heimová, Soňa Spišáková, Beáta Kasincová

IX.E     – Ivan Adam, Daniel Hermann, Sebastián Petráš

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Kanócová Eleonóra – riad. školy

Mgr. Giraltošová Anna – zástupca riad. školy

Mgr. Nahálková Anna – koordinátor

Ing. Tocíková Jana – asistent koordinátora

Mgr. Ferenčíková Eva

Mgr. Jurčišinová Katarína

Mgr. Pavlikánová Ivana

PhDr. Rusnáková Martina

Mgr. Zuzana Gazdočková

Jana Musbihová

Jela Smutná Herczeghová

Nepedagogickí členovia:

Maňová Iveta

PhDr. Paľovčíková  Beáta

Hudák Ladislav

Ing. Ferenčík Jozef

Ing. Repel Matej, PhD.

 

Užšie Kolégium:

V.A  – Sára Rebejová, Šimon Dudáš

V.C  – Natália Badidová, Alexandra Zámborová

VI.C  – Vanessa Planková,

VII.C  – Patrícia Planková

VII.D  – Zuzana Kačkošová

VIII.C  – Tamara Mitrová, Ema Némethová, Ema Tkáčová

VIII.D  – Ján Uchaľ, Vega Antónia Gomes

IX.C  – Samuel Sočuvka, Emma Dudová

IX.D  – Martina Heimová, Soňa Spišáková, Beáta Kasincová

IX.E   – Ivan Adam, Sebastián Petráš, Daniel Hermann

Mgr. Nahálková Anna – koordinátor

Ing. Tocíková Jana – asistent koordinátora

Mgr. Ferenčíková Eva