SLÁVNOSTNÁ CERTIFIKÁCIA ZELENEJ ŠKOLY

Zelená škola je najväčším  vzdelávacím ekoprogramom na svete. Do tohto programu je zapojených viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. 

Našej základnej škole sa počas dvoch rokov podarilo úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov k Zelenej škole, a preto sme 5. októbra 2017 na Technickej univerzite vo Zvolene s hrdosťou získali náš 1. certifikát Zelenej školy.

Slávnostného celoslovenského odovzdávania sa zúčastnili žiačky 9. ročníka – Michaela Kolesárová a Miriam Kotorová. Certifikácie sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska. Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa snažia meniť a pretvárať svoje okolie ku krajšiemu a zelenšiemu.

Získaním certifikátu sa naše úsilie nekončí a my pokračujeme v začatej ceste.

Svetový deň vody

22. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Svetový deň vody.

Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi nebol možný.

Aj preto si členovia Kolégia Zelenej školy pripravili niekoľko zaujímavých aktivít, ktorými chceli pripomenúť  svojim spolužiakom význam vody pre život na našej modrej planéte.

Žiaci 4. a  5. ročníka sa zúčastnili interaktívnej prednášky „Voda nad zlato“. Pripravili ju členovia Kolégia Martina Heimová – VIII.D a Samo Sočuvka – VIII.C.     

Keď sa mladší žiaci dozvedeli o nedostatku pitnej vody v africkej Keni, spoločne hľadali riešenia a možnosti pomoci chudobným deťom v Afrike.  

Na ranných komunitách si žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi vytvorili triedne piktogramy, ktoré majú upozorniť na dôležitosť šetrenia a ochrany vody.

V tento deň sme si všetci na obed pripili pohárom čistej pitnej vody.  

   

Malí experti na vodu

Členovia Kolégia Zelenej školy a žiaci z chemického krúžku pripravili pre malých predškolákov z XIII. MŠ na Okružnej ulici zaujímavé predpoludnie plné „vody“ a kúzelných pokusov s vodou. Malí experti sa dozvedeli všeličo o vode i o tom, aké je dôležité ňou každý deň šetriť. Na záver ochutnali zdravé bylinkové nápoje a členovia kolégia im slávnostne odovzdali diplomy pre malých expertov.