Vyučujúci geografie na našej škole:

PaedDr. Anna Vojtková

Mgr. Martin Nebesník

Mgr. Martin Petrovič