DEJEPIS

Šk. rok: 2011/2012

OK dejepisná olympiáda:

1. miesto – Šimon Čižmár,VII. D (p. uč. Ivanová)

2. miesto – Martin Demko, VI. D (p. uč. Ivanová)

3. miesto – Matúš Polák, VII. D (p. uč. Ivanová)

5. miesto – Monika Murgová, VIII. D (p. uč. Ivanová)

13. miesto – Vratko Žolna, VI. D (p. uč. Ivanová)

 

Mestská súťaž – Michalovce moje mesto, jeho minulosť a súčasnosť

Družstvo: Matúš Polák, Martin Demko, Monika Murgová – 4. miesto (p. uč. Ivanová)

 

OBČIANSKA NÁUKA

Od roku 2004 sme sa zapojili do Projektu OBČAN, ktorý je organizovaný Združením Orava. Žiaci každoročne prezentujú v NR SR v Bratislave svoju celoročnú prácu, ktorá je zameraná na rozvoj občianskych zručností žiakov. Naše najvýraznejšie úspechy sú: Účasť na Celosvetovej prehliadke Projekt CIVITAS vo Washingtone DC , kde v roku 2007 reprezentovali Slovenskú republiku s projektom „Zdravé pľúca až do konca života“. Pod vedením Mgr. M. Tomovčíkovej v školskom roku 2011/2012 s projektom „Učíme sa poznávať“ obsadili 2. miesto na celoslovenskej prehliadke v NR SR.