Vyučujúci BIO – FYZ – CHE na našej škole:

Mgr. Anna Nahálková (D – Pr) – vedúca PK BIO – CHE

PaedDr. Dana Hamariková (F – Tch – Ev – I) – vedúca PK FYZ – SEE – TEH, vedúca PK INF

Mgr. Viera Lopuchovská (F – Ch)

RNDr. Štefánia Sabolová (CH – Pr) – výchovná poradkyňa

Ing. Jana Tocíková (Pr – EKO)