Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Voľné pozície:

-pedagogický asistent

-školský špeciálny pedagóg

-psychológ, školský psychológ

-sociálny pedagóg