Umiestnenie žiakov na celoslovenskej súťaži

 

V júni 2007 sa trieda II.A pod vedením triednej učiteľky PaeDr. Dany Kočiškovej   zúčastnila finálového dňa „Výlet snov s diskítom“.  V rámci umiestnenia na treťom mieste získali finančnú odmenu, ktorú si uplatnili na „Výlet snov“.

 

V máji 2008 sa trieda III.E pod vedením triednej učiteľky PaeDr. Marianny Lipkovej zúčastnila krajského kola súťaže Supertrieda. Trieda v krajskom kole zvíťazila a postúpila do celoslovenské kola tejto súťaže, ktoré sa konalo v júni 2008  v  Bratislave.  Trieda získala  za svoje hudobno-dramatické  prevedenie  Snehulienky a 7 trpaslíkov cenu na najlepší dramatický prejav.

 

Umiestnenie žiakov 1. – 2.ročníka v šk. roku 2009/2010

 

VESMÍR OČAMI DETÍ –  OKRESNÉ KOLO :

J. Louma I.B – 1.miesto

M. Pallai I.B –  3.miesto

 

Umiestnenie žiakov 3. – 4.ročníka v šk. roku 2009/2010

 

ŠALIANSKY MAŤKO:

Školské kolo:

Kristína Bereščíková, III.B – 2.miesto

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN:

Školské kolo:

Soňa Pasuľková, III.A – 2.miesto

Sofia Hrubjaková, III.B – 2.miesto

Alexandra Pillárová, IV.B – 1.miesto

 

Okresné kolo:

Alexandra Pillárová, IV.B – 2.miesto

 

3.ročník literárno – výtvarnej súťaže Basic v Košiciach :

Literárne práce :

Lucia Silvayová, III.A  – 1.miesto

Dávid Gajdoš, IV.A – 3.miesto

 

SLÁVIK SLOVENSKA:

Školské kolo:

Nikola Rovňáková, IV.B – 1.miesto

Dominika Fejková, III.A – 3.miesto

Viktória Pinkovská, IV.A – 3.miesto

Renáta Tokárová – 3.miesto

 

Okresné kolo:

Nikola Rovňáková, IV.B – 2.miesto

 

Vedomostné súťaže:

VIEM, ČO NEVIEM:

Mestská súťaž:

Lívia Szczygieľová, IV.B – 2. miesto

 

Matematické súťaže:

MATEMATICKÝ KLOKAN:

Zapojení žiaci 3. a 4. ročníka.

Úspešní riešitelia:

Martin Hospodár, IV.A, Slávka Jalčová, III.A, Matej Trusa III.C, Martin Berta III.C

PYTAGORIÁDA

3. ročník –  úspešní riešitelia : Ivan Milko III.A, Michal Bálint III.B, Martin Berta III.C, Tomáš Čigáš III.C

4.ročník –  úspešní riešitelia : Denis Lešňanský IV.A, Alexandra Sušková IV.A, Dominik Glaba IV.A

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

MESTSKÁ LIGA V HÁDZANEJ :  družstvo žiačok 3. a 4. ročníka  – 3.miesto

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI: „O POHÁR PRIMÁTORA MESTA“

1. – 3.ročník – družstvo chlapcov – 1.miesto

1. – 3.ročník – družstvo dievčat – 2.miesto

Celkové umiestnenie družstva chlapcov a dievčat – 2.miesto

 

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA:

Viktória Vaľovská, IV.A –  2. miesto – skok do diaľky

Matej Trusa,III.C – beh na 600m – 2.miesto

 

Umiestnenie žiakov 1. – 2.ročníka v šk. roku 2010/2011

 

ŠALIANSKY MAŤKO:

Školské kolo:

Martin Gazdočka, II.A – 2.miesto

Filip Savka, II.A – 3. miesto

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN:

Školské kolo:

Andrea Romanová, II.A – 1.miesto

Filip Savka, II.A – 2.miesto

Adam Adamčík II.B – 2.miesto

Johanna Bukovský, II.C –1 . miesto

Okresné kolo:

Andrea Romanová, II.A – 2.miesto

 

 

Okresné kolo: VESMÍR OČAMI DETÍ : Michaela Kolesárová, II.B – 2. miesto

Oblastná súťaž: FUGOVA DOMOVINA :  Dávid Dubrovčák, II.B – 3. miesto

 

SLÁVIK SLOVENSKA:

Školské kolo:

Katarína Valková I.B – 3. miesto

 

MATEMATICKÝ KLOKAN:

Úspešná riešiteľka Michaela Kolesárová II.B

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI: „O POHÁR PRIMÁTORA MESTA“

1. – 3.ročník – družstvo chlapcov – 3.miesto

1. – 3.ročník – družstvo dievčat – 3.miesto

Celkové umiestnenie družstva chlapcov a dievčat – 3.miesto

 

Individuálne umiestnenia :

Veronika Dušková  – I.A beh na 30 m – 1. miesto, beh na 300 m – 1. miesto, skok z miesta – 1. miesto, hod basketbalovou loptou – 2. miesto.

Melisa Kelemenová –  I.A hod basketbalovou loptou – 3. miesto.

Zuzana Kolyová – II.B hod basketbalovou loptou – 1. miesto, beh na 30 m – 2.miesto, beh na 300m – 2. miesto.

Kristína Ličková – I.B  beh na 300m – 3. miesto.

Adam Tkáč – I.C hod basketbalovou loptou – 3. miesto.

Juraj Ševeček – I.E beh na 30 m – 3. Miesto, hod basketbalovou loptou – 1. miesto.

Tomáš Kuľha – II.A  šplh – 1. miesto, beh na 50m – 1. miesto.

Laura Pastorčáková – II.A šplh – 2. miesto

 

Umiestnenie žiakov 3. – 4.ročníka v šk. roku 2010/2011

 

Vedomostné súťaže:

VIEM, ČO NEVIEM – MESTSKÁ SÚŤAŽ:

Dominika Fejková IV.A – 1. miesto

Mestská liga v plávaní pre 3. – 4. ročník

Silvayová Lucia IV.A – 1.miesto 25m kraul

2. miesto 25m znak

Mestská súťaž vo vybíjanej pre 3. – 4. ročník 3.miesto

Družstvo:

Daniela Marcinčáková

Milan Čobanov

Roman Bajči

Renáta Tokárová

Patrícia Oracová

Diana Mažová

Filip Hasaralejko

Samuel Kerekeš

Martin Murga

Jakub Sokologorský

Zuzana Hudáková

Dominika Kobová

 

Umiestnenie žiakov 1. – 2.ročníka v šk. roku 2011/2012

 

EURÓPA V ŠKOLE :

Literárne práce : Ester Šafinová, II.A – 1. miesto

Multimediálne práce : Michaela Kotorová – 2. miesto

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA :

Okresné kolo: družstvo – 3. miesto, Michaela Kotorová – II.A, Sandra Kopková – II.A, Juraj Ševeček – II.E

 

SLÁVIK SLOVENSKA:

Školské kolo:

Anna Kristína Čižmárová –   II.E – 1. miesto

 

MATEMATICKÝ KLOKAN:

Úspešní riešitelia : Dominik Prievalský – I.A, Ema Korčáková – I.E, Melisa Kelemenová – II.A, Michal Košický – II.A, Pavol Németh – II.B, Ema Dudová – II.B, Tomáš Dzvoník – II.B

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI: „O POHÁR PRIMÁTORA MESTA“

1. ročník – družstvo chlapcov a dievčat – 1.miesto

2.ročník – družstvo chlapcov a dievčat – 1.miesto

Celkové umiestnenie družstva chlapcov a dievčat – 1.miesto

 

Individuálne umiestnenia :

Daniel Mitterpák  – I.A beh na 300 m – 1. miesto, beh na 30 m – 1. miesto, Ľudovít Mészarós – I.E – skok z miesta – 1. miesto, beh na 30 m – 2. miesto, Samuel Tobiáš – I.B – beh na 300 m – 3. miesto, Lukáš Bujnovský – II.B – šplh- 3. miesto, Michaela Gerberyová – II.B – skok do diaľky – 2. miesto, Filip Florián II.B – hod loptou – 2. miesto, Zuzana Kolyová – II.B – hod loptou – 3. miesto, Juraj Ševeček – II. E – beh na 300 m – 2. miesto, beh na 50 m – 2. miesto, hod loptou – 1. miesto, skok z miesta – 3. miesto, Emma Chocholáčková – II.E – šplh – 1. miesto, beh na 50 m – 1. miesto, hod loptou – 1. miesto, skok do diaľky – 1. miesto, beh na 300 m – 2. miesto.

 

PLÁVANIE: ,, O POHÁR PRIMÁTORA MESTA“

Melisa Kelemenová – 25 m kraul – 1. miesto, 25 m prsia – 1. miesto

 

Umiestnenie žiakov 3. – 4.ročníka v šk. roku 2011/2012

 

Literárne súťaže:

ŠALIANSKY MAŤKO:

Okresné  kolo:

Filip Savka III.A – 2.miesto

 

Vedomostné súťaže:

VIEM ČO NEVIEM:

Mestská súťaž:

Nina Pajtašová IV.A – 2. miesto

 

Výtvarné súťaže :

EURÓPA V ŠKOLE – OKRESNÉ KOLO:

Dávid Dubrovčák  III.B – 3. miesto

BUDIMÍRSKE STUDNIČKY :

Johanna Bukovsky III.C – 3. miesto

 

Matematické sút’aže:

MATEMATICKÝ KLOKAN:

Úspešní riešitelia:

D. Dubrovčák III.B

M. Kolesárová III.B

N. Kalinová III.B

 

PYTAGORIÁDA:

Školské kolo:

Matej Jevčák IV.C

Martin Horváth IV.A

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:

MŠO:

Dominik Tkáč IV.A – 2.miesto v behu na 50m

Simona Želinská IV.B – 3.miesto v behu na 50m

Matúš Marcinko IV.C – 2.miesto v behu na 600m

Alex Kováč IV.C – 2.miesto v skoku do diaľky

 

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI: „O POHÁR PRIMÁTORA MESTA“:

3.ročník – družstvo chlapcov a dievčat – 2. miesto

Celkové umiestnenie družstva 1. – 3. ročník chlapcov a dievčat – 1. miesto

 

Individuálne umiestnenia :

Tomáš Kuľha  – beh na 300 m – 2. miesto, beh na 50 m – 3. miesto, šplh – 1. miesto.

Gregor Osif –  šplh – 2. miesto.

Terézia Hasaralejková – šplh – 1. miesto

 

ŠACHOVÝ TURNAJ

Matúš Dráb IV.B – 2. miesto