Testovanie 9 – 2020 (celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. apríla 2020 (streda).

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020: 

Základné informácie T9 – 2020 

Špecifikácia testu z MAT: Špecifikácia testu T9 2020 – MAT

Špecifikácia testu zo SJL: Špecifikácia testu T9 2020 – SJL