V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční: 9. júna 2021 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 24. júna 2021 (štvrtok).

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2020/2021: 

Základné informácie T9 – 2021 

Špecifikácia testu z MAT: Špecifikácia testu T9 2021 – MAT

Špecifikácia testu zo SJL: Špecifikácia testu T9 2021 – SJL