Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9) v školskom roku 2023/2024 sa uskutoční: 20. marca 2024 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 4.-5. apríla 2024 (štvrtok-piatok).

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ: 

Základné informácie T9-2024

Špecifikácia testu z MAT: Špecifikácia testu z MAT – T9-2024

Špecifikácia testu zo SJL: Špecifikácia testu zo SJL – T9-2024