Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9) v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční: 22. marca 2023 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 4.-5. apríla 2023 (utorok-streda).

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ: 

Základné informácie T9-2023

Špecifikácia testu z MAT: Špecifikácia testu z MAT – T9-2023

Špecifikácia testu zo SJL: Špecifikácia testu zo SJL – T9-2023