Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Aktivity:

  • Účasť na súťaži Lego Race, organizovaná gymnáziom P. Horova v Michalovciach
  • V rámci týždňa vedy zriadený workshop venovaný Lego robotom, kde žiaci mohli vidieť futbal robotov a ako si robot poradil pri sledovaní čiary
  • Krúžok programovania – práca s Lego robotmi