Naša škola sa stále snaží zlepšovať a posúvať vpred, preto sme sa rozhodli, spolu s najlepšími žiakmi našej školy, zapojiť do programu Erasmus plus. 

Predstavujeme Vám náš projekt ERASMUS+, do ktorého sa zapojila naša škola v spolupráci s partnerskými školami v  

Nemecku (Erich-Fried-Gesamtschule Wuppertal; https://efg-ronsdorf.nrw/),  

Taliansku (Istituto Comprensivo Sassuolo 4° Ovest, Sassuolo; http://www.icsassuolo4ovest.edu.it/kcms/site/home_page/ )  

Španielsku (INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LA VAGUADA, Zamora; http://www.ieslavaguada.com/ ).  

 

Projekt nesie názov  

 

Water can make a difference – we can make a difference

 

 

Projekt Erasmus + ponúka príležitosť spolupracovať na projektoch v medzinárodných európskych tímoch, a tým rozširovať znalosti nielen cudzieho jazyka. Žiaci spoznajú inú európsku kultúru a zažijú atmosféru cudzej krajiny s hostiteľskou rodinou. Táto skúsenosť vo veľkej miere žiakov obohacuje, u žiakov buduje pocit spolupatričnosti, tolerancie a solidarity. 

Projekt je spojený s účasťou v pracovnej skupine so žiakmi zo zahraničia. Zúčastnení žiaci sa najskôr predstavia partnerom z iných krajín na platforme Twinspace, kde majú žiaci možnosť kreatívne spolupracovať v medzinárodných tímoch. Naše pokroky môžete postupne sledovať aj tu:  https://twinspace.etwinning.net/138077/home 

 

 

V našom projekte sa zameriame na skúmanie vody a dopad klimatických zmien na vodu, jej kvalitu a využitie. Hlavným cieľom nášho projektu je zvýšiť povedomie žiakov a stimulovať ich k aktívnej účasť v boji proti klimatickým zmenám a ich dopadom. V rámci projektu sa žiaci dozvedia, aká dôležitá je voda pre život, a to tak, že najskôr preskúmajú viditeľné dopady zmeny podnebia, napr. povodne, suchá, znečistenie a neskôr sa pokúsia navrhnúť udržateľnejší spôsob využívania vody.

 

V neposlednom rade sa účasťou na projekte Erasmus+  vytvárajú priateľstvá presahujúce štátne hranice, obohacujú vedomosti žiakov, zlepšujú sa ich jazykové zručnosti a žiaci profitujú z rastúceho sebavedomia pri stretávaní sa s cudzími kultúrami a jazykmi. 

Tešíme sa na nové poznatky a veľa nových skúseností.

 

Potreba chrániť vodu a zmierniť dopady klimatických zmien je pre nás veľmi dôležitá. Po troch rokoch vytrvalej a usilovnej spolupráce s našimi partnermi zo Španielska, Nemecka a Talianska sme bohatší o nové skúsenosti, vedomosti a zážitky.  

Aby sme sa podelili o všetky naše poznatky a informácie, ktoré sme preskúmali, spoločne sme vytvorili MOOC (massive open online course – rozsiahly otvorený online kurz), ktorý je dostupný pre všetkých žiakov, rodičov a učiteľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac, tu: 

https://sites.google.com/sassuolo4.istruzioneer.it/ka229-watermakesthedifference/home-page