Jeden deň sa žiaci 9. D triedy rozhodli vystúpiť v neobvyklej úlohe. Rozhodli sa byť „učiteľmi vedy“ .  Vysvetľovali mladším žiakom, že elektrický prúd je pohybujúce sa množstvo nábojových častíc vodičom, ktorý vytvára elektrické pole a je zodpovedný za to, že elektrické zariadenia fungujú. Zároveň objasňovali, že elektrický prúd môže byť nebezpečný a ako je dôležité mať na pamäti bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s elektrickými zariadeniami. Demonštrovali a objasňovali pokusy a experimenty s vedením elektrického prúdu, ktoré priviedli mladších spolužiakov 4. ročníka k úžasu.

Bola to inšpirujúca a zábavná skúsenosť nielen pre starších žiakov, ale aj pre mladších spolužiakov, ktorí ocenili nový pohľad na vzdelávanie. Mladší žiaci získali novú skúsenosť a poznatky prostredníctvom aktivít, ktoré im pomohli lepšie porozumieť učivu. Zároveň si starší žiaci uvedomili dôležitosť a zodpovednosť byť vzorom pre ostatných. Týmto spôsobom získali nové skúsenosti a zlepšili si svoje komunikačné schopnosti. Táto skúsenosť im poskytla príležitosť prezentovať svoje vedomosti a zručnosti, zároveň si uvedomili, aká náročná je úloha učiteľa a ocenili prácu svojich pedagógov.

Všetci si odniesli novú perspektívu na vzdelávanie a zážitok, ktorý im ostane na dlho v pamäti.