Žiaci V.A si tento deň pripomenuli  prednáškou v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Zaujímavým programom nás sprevádzala pani Želísková, ktorá sa v múzeu stará o prírodovednú časť. Naši žiaci sa z prednášky dozvedeli veľa nových a zaujímavých vecí. Spoznali život vo vode aj pri vode. Mali možnosť pozorovať planktón pod mikroskopom, spoznať ryby aj vodné vtáky. Vytvorili si vlastný plagát s vodnými druhmi  a ukázali svoju šikovnosť.

Veľmi sa nám to páčilo a tešíme sa na ďalšie zaujímavé akcie v múzeu.