Naši žiaci  dňa 22.2 navštívili  novo pripravenú Ekoučebňu v MsKS. Prednáškou aj ekohrami žiakov sprevádzal pán Bosak, botanik z CHKO Vihorlat.

Téma znela „Svetový deň mokradí“

Je Morské oko mokraď alebo jazero? Aké druhy živočíchov a rastlín sa nachádzajú v oklí mokradí ? Je voda dôležitá  len pre člveka ? Máme jej dosť?, ale aj veľa iných otázok bolo zodpovedaných našim žiakom. Dozvedeli sa veľa zaujímavosti, mali možnosť spoznať vzácne druhy rastlín a živočíchov na plagátoch aj, formou prezentácie.

Veľkou zábavou ale aj poučením pre nich boli rôzne ekohry , skladačky , doplňovačky , či maľovanky.

Už teraz sa tešíme na nové prednášky.