19. februára sa v našej škole uskutočnila súťaž v recitácii poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sa všetci prednášajúci môžu pýšiť tým, že sa stali účastníkmi 70. výročia tejto súťaže.
Do prednesu sa zapojilo veľké množstvo žiakov druhého stupňa, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Silu si v II. kategórii zmerali piataci so šiestakmi a v III. kategórii bojovali o prvenstvo siedmaci, ôsmaci a deviataci.
Bol to krásne strávený čas. Všetkým ďakujeme za príjemnú atmosféru i za sprostredkovania krásna, ktoré k prednesu patrí.
Výhercom srdečne blahoželáme!