Dňa 16.2.2024 sa žiaci VIII.A, VIII.D triedy a členovia krúžku Šikovný chemik spolu s učiteľkami biológie a chémie zúčastnili exkurzie k Interaktívnej periodickej tabuľke prvkov na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Žiaci sa prostredníctvom Interaktívnej periodickej tabuľky oboznámili s vlastnosťami a použitím jednotlivých chemických prvkov a sledovať pokusy pri daných prvkoch. Mohli si vyskúšať zaujímavé pokusy aj v chemickom laboratóriu. Menili farbu plameňa, vytvárali tajné písmo, pozorovali redukciu striebra, sledovali premenu modrej čaše.

Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a niektorí by v budúcnosti chceli byť dobrými vedcami.