EdUtajner je mobilný priestor, ktorého pomenovanie vzniklo spojením štyroch slov definujúcich tento projekt: EU, Education, Entertainment a kontajner. Cieľom je umožniť spoznávanie Európy z rôznych uhlov prostredníctvom hier. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku dlhodobo spolupracuje so školami. V dobe nových výziev, ako napríklad nástup umelej inteligencie, dezinformácií či klimatických zmien sa snaží zaujať žiakov a inovatívnejšími prístupmi zároveň adresovať uvedené aktuálne výzvy. Inšpirovaním Komenského prístupom “škola hrou”, upriamuje pozornosť detí na získavanie vedomostí a zručností, s pomocou ktorých budú týmto výzvam môcť čeliť.

Všetci žiaci nadaných tried sa zúčastnili takejto modelovanej hodine priamo v EdUtajneri, ktorý bol v dňoch 7.12-15.12.2023 pristavený za telocvičňou našej školy. Pre žiakov boli pripravené rôzne interaktívne úlohy, ktoré museli riešiť z oblasti vedomostí o EÚ, geografie a informatiky. Zároveň si žiaci vypĺňali svoj europass, kde pri správnom riešení sa mali dostať k požadovanému výsledku.