V dňoch 14. – 15.11.2023 v rámci prevencie starostlivosti o svoje zdravie a pod vedením pracovníčky ÚVZ v Michalovciach Mgr. M. Chripkovej absolvovali žiaci 1.ročníka besedu na tému „Zdravé zúbky“.

Žiaci získali nové informácie o mliečnom i trvalom chrupe, ako sa majú stravovať, aby boli zúbky zdravé, naučili sa správnu techniku čistenia chrupu, videli modely rôznych druhov zubov a riešili aj zaujímavé úlohy. Určite boli tieto informácie pre nich prínosom a týmto odovzdávame štafetu ďalším prvákov na budúci školský rok.