„Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.“

                                                           Albert Einstein

 

Dobrodružná cesta za poznávaním tajov vedy a techniky

 

Pedagógovia Základnej školy Okružná 17, Michalovce pripravili pre svojich žiakov prezentačné stánky z jednotlivých vyučovacích predmetov. Dali si záležať na tom, aby naplnili motto: „Po kroku k pokroku“ a vydali sa na dobrodružnú cestu za poznávaním tajov vedy a techniky.

Žiaci sa mohli tými najrozličnejšími spôsobmi dozvedieť množstvo zaujímavých informácií. V prezentačnom stánku Jazykoveda – to je veda, pripravili učiteľky slovenského jazyka pre žiakov pútavé aktivity z rôznych jazykovedných disciplín. Žiaci sa tešili z aktivít:

  • Postrach ypsilon
  • Lov v mori slov
  • Ku komu patrím? (pexeso)
  • Rozprávam, ako mi zobák narástol
  • Sci-fi objaviteľ
  • Lego zo slov
  • Skrývačka

Žiaci mali možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zároveň si hravou formou precvičili javy, s ktorými sa stretávajú na hodinách. Užili si aj veľa zábavy a ani si neuvedomili, že sa popritom  učili a precvičili si svoje vedomosti.

V rámci chémie a biológie pripravili učiteľky prezentačný stánok „Pokusmi bližšie k prírode“.  Žiaci mohli sledovať prírodné javy a pozorovať mikrosvet organizmov. Naučili sa recyklovať papier a diskutovali o ochrane stromov a životného prostredia. Oboznámili sa s ekologickými čistiacimi prostriedkami a vyrobili si lepidlo. Vyskúšali si najnovšie automatické pipety a samostatne skúmali bielkoviny v mlieku.

V prezentačnom stánku geografie s názvom „Cesta k sebe, vďaka vede“ bol odprezentovaný vývoj komunikačných prostriedkov v 20. a 21. storočí. Žiaci mali možnosť vidieť predovšetkým telekomunikačné a hudobné zariadenia, ktoré ľudom otvorili nové možnosti. Vďaka týmto vynálezom ľudia môžu spolu kedykoľvek a kdekoľvek komunikovať, vymieňať si informácie a byť spojení takmer s celým svetom. Zároveň sa žiaci dozvedeli sa o najväčších priekopníkoch týchto vynálezov, značkách a krajinách, z ktorých pochádzajú.

Záujem o informatiku  sa snažili vyučujúci vzbudiť pomocou inteligentného domu: „Moderný človek – inteligentný dom“. Žiaci si vyskúšali ako si zjednodušiť každodenné činnosti, spríjemniť si bývanie, ušetriť energie a peniaze, ochrániť svojich blízkych a majetok, mať svoj život pod kontrolou.

V rámci našej spolupráce s GPH Michalovce mali žiaci možnosť ponoriť sa do virtuálneho sveta – prostredia vymodelovaného prostriedkami počítača simulujúce skutočnosť. Okuliare na virtuálnu realitu všetkým umožnili preniesť sa do neznámych svetov, v ktorých mohli objavovať miesta, kde ešte neboli, vidieť, čo ešte nevideli, navštíviť vesmír, podmorský svet, stretnúť robotov, zvieratá, stáť na mrakodrape a cítiť neuveriteľné emócie.

Za účelom rozvoja priestorovej predstavivosti a logického myslenia riešili žiaci zápalkové hlavohlamy z matematiky.

Prezentačný stánok „Vedecká hračka“ ponúkal všetkým  prítomným možnosť oboznámiť sa             s výberom reálnych vedeckých hračiek a ich vynálezov, na ktoré boli alebo sú udelené, či zaregistrované rôzne druhy priemyselnoprávnej ochrany v rôznych štátoch, či regiónoch. Prostredníctvom vedeckých hračiek jednoduchým hravým spôsobom vyučujúce fyziky a matematiky priblížili žiakom rôzne prírodné zákonitosti a javy.

Jazyk je živý organizmus, ktorý sa vyvíja v čase a priestore. Technologický pokrok dnešnej modernej doby prináša zmeny aj v učení sa jazykov. Stánok cudzích jazykov bol zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Priniesol žiakom pohľad na učenie sa jazyka  v minulosti a súčasný pohľad na vedu ako pomocníka pri zvládnutí cudzích jazykov. Pre najmenších boli pripravené pracovné listy na tému – Jazyková cesta do budúcnosti.

V stánku podporného tímu s názvom „Zvládneš to“ bolo cieľom nájsť u dieťaťa vnútorný potenciál na zvládnutie každodenných starostí. Dvomi cielenými zážitkovými aktivitami „vydýchni svoje ťažkosti do balónika“ a „bludisko“ sa žiaci pokúsili nájsť v sebe vnútornú silu a schopnosť čeliť ťažkostiam  a uvedomiť si myšlienku, že na ťažkosti nie sú sami

 

A to najdôležitejšie – žiaci si užili veľa zábavy a vôbec si neuvedomili, že sa učili a precvičili si svoje vedomosti a zručnosti.