Dňa 18.októbra 2023 v  rámci „Októbra – mesiaca úcty k starším“ privítali žiaci 2.E triedy spolu s p. učiteľkou a p. vychovávateľkou vo svojej triede vzácnu návštevu –  starých rodičov.  Potešili ich nielen pekným darčekom, ktorý pre nich pripravili, ale aj kultúrnym programom, ukážkou čítania a na záver spoločnou prípravou chutného ovocného pohára.

Starí rodičia načerpali od detí veľa energie a deti od starých rodičov veľa múdrosti. Spoločne strávili v škole netradičné dopoludnie plné očakávania, radosti, dojatia a lásky.