V predposlednú septembrovú sobotu, 23. 9. 2023, sa uskutočnili aktivity 14. Dňa hrania v SR. Vyhlasovateľom bola, už tradične, Vedecká hračka, o. z.. Pripomenuli sme si význam a dôležitosť hrania v živote každého človeka. Dobrovoľní organizátori pripravili v rámci možností na rôznych vhodných miestach (na dvore, v prírode, domácnosti či inde) originálnu hrovú aktivitu – výrobu Möbiovho pásika. Výzva, vyrobiť si Möbiov pásik a experimentovať s ním, bola určená pre školské, voľnočasové, vzdelávacie a kultúrno-osvetové inštitúcie. S radosťou sa do nej zapojili aj žiaci našej školy (V. D, VII. C, VII.E, IX.D). Rozhýbali ruky, mozgy a vlastnoručne, pod vedením pani učiteliek (Mgr. Sidónia Tomášová Czetöová, PaeDr. Dana Hamariková) zhotovili i preskúmali tento zázračný pásik (viď foto).

Žiaci pri hre spoznali a naučili sa viac o ploche, spoznali matematickú záhadu – zaujímavú plochu s dvojrozmerným povrchom bez orientácie, ktorá má iba jednu stranu pri zobrazení v trojrozmernom priestore – po celom povrchu dokážeme nakresliť jedným ťahom neprerušenú čiaru. V roku 1858 túto plochu nezávisle od seba vynašli nemeckí matematici, prví topológovia (Topológia je matematická disciplína skúmajúca vlastnosti objektov, ktoré sa po ich natiahnutí či stlačení – tzv. topologickej deformácii nezmenia, sú elastické, preto sa jej často hovorí gumená geometria) August Ferdinand Möbius (aj astronóm, 1790 – 1868) a Johann Benedikt Listing (1808 – 1882). Táto plocha sa volá Möbiov pásik (prúžok, list, Möbiova páska či prstenec). Möbiov pásik sa uplatňuje v technike (dopravníky, nekonečná prehrávacia slučka), logu Google-disku a najmä v priemyselnom dizajne, ako recyklačný symbol (autor Gary Dean Anderson) sa používa viac ako 50 rokov.

Vyrobiť „pásik“ a skúmať jeho vlastnosti, je i nie je jednoduché. Pri výrobe je potrebné využiť/uvedomiť si matematické i fyzikálne zručnosti (meranie, presnosť, výber materiálu, …), na dosiahnutie požadovaného výsledku. Möbiov pásik si vyrobte z papiera či iného plochého ohybného materiálu; vyskúšajte aj z takého materiálu, ktorý má rub a líc inej farby. Zlepte kratšie strany obdĺžnika (s rozmermi napr. 4 cm x 30 cm) tak, že najprv jeden koniec obdĺžnika pootočíte o 180 stupňov. Zaujímavé bude tiež, ak najprv jeden jeho koniec obrátite o 360 či 540 stupňov a potom zlepíte konce obdĺžnika. Na zhotovenie treba ešte nožnice a lepidlo. Vyrobte si tri či viac Möbiových pásikov, experimentujte s nimi. Jeden rozstrihnite po dĺžke v strede, ďalší v jednej tretine od okraja, iný v štvrtine… Pozorujte nezvyčajné vlastnosti pôvodného Möbiovho pásika aj nastrihaných užších pásikov, tak ako naši žiaci.

Už dnes sa tešíme na ďalší ročník :), Mgr. Sidónia Tomášová Czetőová