Dňa 13.-14.9. 2023 sa na našej uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. V prvý deň bola na programe teoretická príprava a druhý deň praktická časť. Vzniklo 8 stanovíšť, ktoré museli žiaci absolvovať ako napr. bezpečnosť pri práci s chem. látkami, pozornosť a koncentrácia, určovanie rastlín a živočíchov, poďme na turistiku, odhad vzdialenosti, hod granátom na cieľ, zdravotnícka príprava. Triedy na jednotlivých stanovištiach zbierali body a tu sú tie najúspešnejšie.

  1. miesto   6.A a 6.D 73 bodov
  2. miesto   9.C            71 bodov
  3. miesto   8.D            70 bodov