Harmonogram Letných denných mestských táborov v Michalovciach počas letných prázdnin v roku 2023 

LDMT 2023-zoznam ZŠ