Dňa 30.5.2023 sa na našej škole konala Malá školská športová olympiáda pre našich mladších žiakov ročníka 1.-4. Žiaci súťažili v atletických disciplínach ako vytrvalostný beh, šprint,  hod tenisovou loptičkou, skok z miesta.  Víťazi jednotlivých disciplín reprezentovali našu školu 2. júna na Mestskej športovej olympiáde.