Dňa 26.5.2022 sa opäť na našej škole ZŠ Okružná 17 uskutočnilo preventívne stretnutie na tému: Prevencia drogových závislostí formou zážitku.

Naše siedmacke triedy 7.B a 7.C mali možnosť si vyskúšať „simulátory vplyvu alkoholu a drog“, ktoré imitujú pocit omamných látok ako LSD, extáza, marihuana, a alkohol v rozmedzí 0,4 až 2,5 promile. Žiaci si mohli okuliare-simulátory vyskúšať sami na sebe.

Prevencia formou zážitku je dobrá cesta ako žiakom priblížiť riziká, ktoré so sebou užívanie legálnych a nelegálnych drog prináša a aký vplyv majú na ich zdravie či ďalšie fungovanie v živote. Mladí ľudia chcú vyskúšať všetko, pričom dôsledky sú pre nich často druhoradé. Aj z tohto dôvodu je dôležitá prevencia, pretože nielen informovaním a diskutovaním o tomto probléme vieme predísť neželanému správaniu, ale aj všetkými zážitkami a pozitívnymi vzťahmi, ktoré štrukturujú osobnosť človeka od raného detstva.

 

Mgr. Lucia Kudláčová

(sociálny pedagóg)