Voda je vzácna komodita. Skôr ako sa odpadová voda vráti do vodného cyklu, vyčistí sa od kontaminantov a znečisťujúcich látok, aby sa zabezpečila ochrana našich prírodných vôd a podporila výroba pitnej vody. Na čistenie vody a dosiahnutie najlepšej možnej kvality vody v prírode sa využívajú rôzne procesy. Naši žiaci 7. ročníka sa v máji zúčastnili exkurzie do čistiarne odpadových vôd Kokšov – Bakša pri Košiciach. Absolvovali prehliadku čistiarne, ktorá bola rozdelená na dve sekcie a to mechanické a biologické čistenie odpadových vôd. Žiaci si overili svoje vedomosti v praxi a presvedčili sa, že je potrebné odpadovú vodu vyčistiť, predtým ako ju vypustíme do prírody.