Rečníci základných a stredných škôl sa každoročne stretávajú v rétorickej súťaži Štúrov Zvolen. Formujú si tak svoj vzťah k rodnému jazyku, skvalitňujú rečový prejav a otvárajú dvere fantázií pri dotváraní príbehov.

     Našu školu 10. 5. 2023 v regionálnom kole reprezentovali žiačky, ktoré boli odbornou porotou aj ocenené.

 

1.kategória

  1. miesto: Mia Mišíková (5.d)

Čestné uznanie: Dorota Klčová (5.d)

                           Nela Pončáková (6.d)

 

2.kategória

  1. miesto: Emma Tomovčíková (9.c)

 

Dievčatám srdečne blahoželáme a veríme, že nás v tejto súťaži budú reprezentovať aj o rok.

 

 

                                                                                                                Mgr. Zuzana Bziková