V našej škole, ZŠ Okružná 17, sa 11.5. uskutočnila mestská súťaž „Viem, čo neviem.“

Súťaž otvoril zástupca primátora  Ing. J. Sokologorský  spolu s riaditeľom školy ZŠ Okružná 17  Mgr. M. Nebesníkom. Na súťaží sa zúčastnilo päť michalovských  základných škôl.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

 I.kategóriu tvorili šikovní štvrtáci, ktorí zvládli úlohy z prírodovedy a vlastivedy na výbornú. Najviac sa im páčila praktická časť, kde určovali názvy rastlín a živočíchov podľa obrázkov.

V II. Kategórií súťažili žiaci ôsmeho ročníka v prírodovedných predmetoch – matematika, fyzika, chémia a biológia. S úlohami sa popasovali veľmi statočne a ich výsledkové rozdiely boli minimálne.

V I. kategórií uspeli žiaci zo ZŠ Švermu 6 a žiaci zo ZŠ Okružná 17.

V II.  Kategórií boli úspešní žiaci zo ZŠ Švermu 6 , zo ZŠ Krymská 5 a žiaci zo ZŠ Okružná 17.

Výsledky:

I. kat.

ZŠ Švermu 6,  Mi   – 1. Miesto

ZŠ Okružná 17, Mi   –   2. Miesto

ZŠ Švermu 6,  Mi   –     3. Miesto

 

II. kat.

ZŠ Okružná 17, Mi    – 1. Miesto

ZŠ Okružná 17, Mi    – 2. Miesto

ZŠ Švermu 6,  Mi   – 3. miesto  

ZŠ Krymská 5, Mi    – 3. miesto  

 

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo súťaže v budúcom školskom roku.

 

                                                                                                      Ing. J. Tocíková