Relaxácia je stav, kedy sa uvoľňuje v tele napätie. Pomáha nám zlepšovať sústredenie, pamäť, pocit bezpečia, pokoja, či eliminovať stres, ktorý je súčasťou nášho života či už v práci alebo aj v škole. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa na našej škole rozhodli jeden deň v mesiaci venovať relaxácii.

Už po druhýkrát mali naši žiaci i učitelia možnosť zažiť relaxačný deň počas vyučovania i prestávok, ktorý pre nich pripravil školský podporný tím. V príjemnom prostredí počúvali ukľudňujúcu hudbu, oddychovali pri vôni aromalampy alebo sa v tichu venovali rôznym relaxačným aktivitám, ktoré boli k dispozícií na stoloch. Cielenú relaxáciu si mali možnosť vyskúšať na vlastnej koži. Kreslenie s prvkami arteterapie, či jemné tóny netradičných hudobných nástrojov dopĺňali naše oddychové stretnutie a podporovali tvorivosť a kreativitu. Mnohí z nich si prvýkrát vyskúšali kalimbu, tibetskú misku (tzv. spievajúcu misku) a perkusívny hudobný nástroj handpan, ktorý je dokonalou kombináciou bicích a melodických nástrojov.

Sme radi, že si žiaci môžu relaxačný zážitok preniesť do svojho života a zažitú praktickú skúsenosť využiť ako silu, ktorá im bude nápomocná pri zvládaní stresu alebo silných emócií.

 

 

Mgr. Lucia Kudláčová

(Sociálny pedagóg)