Milí rodičia budúcich prvákov !

 

ZÁPIS detí do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční 

3. apríla – 28. apríla 2023 

od 8.00 hod.- 15.00 hod.

 

V súlade s legislatívou musia prísť na zápis obaja zákonní zástupcovia, pokiaľ to nie je možné, je nutné doniesť vyhlásenie:

/ Vyhlásenie Príloha č. 1 – keď nie je možné získať podpis 2. zákonného zástupcu / stiahnuť TU.

/ Vyhlásenie Príloha č. 2 – keď sa zákonní zástupcovia dohodnú, že v predmetnej veci bude konať len jeden z nich – Rozhodnutie o prijatí/neprijatí iba 1 zákonnému zástupcovi /       stiahnuť TU.

Od 27.3.2023 bude na stránke školy aktívna elektronická prihláška ( vyplnením elektronickej prihlášky urýchlite administráciu pri zápise ) – nájdete ju v ľavom menu celkom hore

  1. VYPLNIŤ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU ( Do poznámky môžete uviesť, či máte záujem napr. o písmo Comenia Script, trieda VIN- pre žiakov s intelektovým nadaním,  a iné ), nutné je aby Ste do prihlášky uvádzali oficiálnu adresu trvalého pobytu dieťaťa a zákonných zástupcov, adresu prechodného pobytu môžete dať len do poznámky,

– nutné je vyplniť, vytlačiť, podpísať a priniesť aj Prílohu č. 3 k elektronickej prihláške – stiahnuť TU.

– aj keď vyplníte elektronickú prihlášku, Vaša osobná účasť na zápise je nutná na overenie dokladov.

  1. VYTLAČIT ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU a PODPÍSAŤ OBOMA ZÁK. ZÁSTUPCAMI
  2. OSOBNE NA ZÁPIS PRÍSŤ AJ S DIEŤAŤOM

–        Mať so sebou podpísanú elektronickú prihlášku s Prílohou č. 3

–        Podpísané Vyhlásenie ( Príloha č.1 alebo č.2 ), ak sa zápisu zúčastní iba 1 zák. zástupca

–        Rodný list dieťaťa

–        Občiansky preukaz oboch rodičov ( ak prídu obaja )

–        Rozhodnutie súdu, ak je dieťa zverené jednému z rodičov        

Opätovne musíte zapísať aj deti, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2022/2023.

video Naša šestka