Do projektu Erasmus+  sa naša škola zapojila spolu s tromi partnerskými školami z Talianska, Španielska a Nemecka. Vybrali sme si spoločnú tému, ktorá sa zameriava na skúmanie vody  „Water can make a difference – we can make a difference“. 

Tento projekt Erasmus +, nám ponúka príležitosť spolupracovať v medzinárodných európskych tímoch a rozšíriť si tak kompetencie v oblasti cudzích jazykov (angličtina). Naši študenti tak majú možnosť spoznávať zblízka inú európsku kultúru, zažiť medzikultúrne vzdelávanie a v neposlednom rade rásť v rozvíjaní solidarity, tolerancie, spolupatričnosti či nadväzovaní nových priateľstiev.

Tretí februárový týždeň patril návšteve nemeckých študentov z partnerskej školy Erich-Fried-Gesamtschule vo Wuppertali, s ktorými sme prežili týždeň spoznávania vody prostredníctvom bohatého programu. Celý týždenný pobyt bol plný úžasných zážitkov, učenia, workshopov a spoznávania našej krásnej slovenskej krajiny.

Pondelok sme sa venovali téme voda a umenie, rozvíjali kreativitu v tvorivých dielňach pri práci s keramikou, pri maľovaní plagátov či písaní príbehu o vode. Taktiež sme navštívili vodárenské múzeum v našom meste. Krásy Belianskej jaskyne a výhľady z chodníka v korunách stromov v Bachledovej doline sme nasávali počas krásneho utorkového počasia. Streda patrila zážitkovému učeniu o vode v laboratóriu, pútavým chemickým pokusom, ktoré našich nemeckých priateľov veľmi zaujali. V tento deň sme taktiež rozvíjali kritické myslenie na workshope “Voda v číslach”. Záver dňa bol spojený s poznávaním miestneho Zemplínskeho múzea Michalovce, kde študentov oslovila technika tvorby obrázkov koreninami.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola a návšteva národnej kultúrnej pamiatky Múzea Solivar sa stala našom ďalšou zastávkou na cestách. Ako sa vraví, to najlepšie nakoniec. Piatok bol v duchu relaxu a zábavy, užili sme si termálnu vodu, bowling a tanec pri dobrej hudbe. Každý deň začínal reflexiou predošlého dňa a ponúkal tak priestor na zlepšenie a sebarozvoj.  

 Sme radi, že sa nám podarilo splniť stanovené ciele a prežiť spolu nezabudnuteľný týždeň. Už teraz sa tešíme na májovú návštevu priateľov partnerskej školy Erich-Fried-Gesamtschule v Nemecku.

 

                                                                                    Mgr. Lucia Kudláčová

                                                                                    (sociálna pedagogička)