Dňa 17.02.2023 sme na našej škole privítali pani  Biačkovú a dobrovoľníčku Marlene z gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Marlene je rodená Nemka z Berlína a na Gymnáziu P. Horova pôsobí ako dobrovoľníčka a pomáha žiakom s nemčinou.
V rámci hodiny nemeckého jazyka navštívila triedu 9.B a 9.C, kde odučili s p. Biačkovou hodinu. Naši žiaci si takouto formou mohli vyskúšať svoje vedomosti a naučiť sa niečo nové. Hravou formou si zopakovali slovnú zásobu, porovnali slová z nášho nárečia, ktoré sú podobné s nemeckými a naučili sa pesničku, ktorú si spolu zaspievali. Hodina sa vydarila a žiakom sa veľmi páčila.