Dňa 9. Februára 2023 sa žiaci 9.ročníka a 8.D zúčastnili  Dňa otvorených dverí na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach.
Pre žiakov bol pripravený bohatý, takmer štvorhodinový program, spojený s prehliadkou 100-ročnej historickej budovy školy, so zastávkami v učebniach, kde mohli žiaci vidieť predstavenie štúdia rôznych predmetov, prezentácie, scénky a mohli sa zapojiť do rôznych aktivít, či pokusov.
GPH Michalovce je moderná škola s históriou, ktorá ponúka atraktívny učebný program, neustále zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom pripraviť študentov na vysokoškolské štúdium.