V piatok 27.01.2023 sa naši piataci a šiestaci zúčastnili blokovej výučby na Prešovskej univerzite. Navštívili Katedru biológie a Katedru geografie a aplikovanej geoinformatiky, kde mali pripravené zaujímavé prednášky a cvičenia. Žiaci sa najskôr oboznámili s mapovaním zemského povrchu pomocou dronu a následne si vytvárali vlastné plány svojho mesta na cvičení z kartografie. Na Katedre biológie sa dozvedeli množstvo nových informácií o kostre človeka na antropológii, pozorovali odtlačky prstov na biometrii, pozorovali svet pod mikroskopom a naučili sa základy pipetovania v laboratóriu.

Pracovníkom katedier veľmi pekne ďakujeme a veríme, že to nebol náš posledný deň na univerzite.