Výsledky školského kola Pytagoriády –  šk.  rok 2022/2023

Kategória P3

Počet riešiteľov: 22, z toho 11 úspešných

Úspešní riešitelia:

 1. miesto – Samuel Hönsch – 3.D – 15+11=26 bodov
 2. miesto – Nikolas Chládek – 2.D – 14+11=25 bodov
 3. miesto – Oliver Dobranský – 2.D – 14+10=24 bodov
 4. miesto – Jerguš Macek – 3.D – 12+11=23 bodov
 5. miesto – Lilien Vargová – 3.D – 14+7=21 bodov

                        Jakub Gejguš – 3.D – 14+7=21 bodov

 1. miesto – Alexandra Pizurová – 2.D – 12+9=21 bodov

                        Lenka Veľasová – 2.D – 12+9=21 bodov

 1. miesto – Michal Ďulaj – 2.D – 10+10=20 bodov
 2. miesto – Ema Mihalovičová – 3.C – 10+9=19 bodov
 3. miesto – Melania Matta – 3.D – 10+5=15 bodov

 

Kategória P4

Počet riešiteľov: 20, z toho 11 úspešných

Úspešní riešitelia:

 1. miesto – Adam Nunhart – 4.B – 15+9=24 bodov
 2. miesto – Martin Kudláč – 4.D – 15+8=23 bodov
 3. miesto – Richard Dzvoník – 4.D – 14+9=23 bodov

                         Samuel Koščo – 4.D – 14+9=23 bodov

 1. miesto – Rebeka Juhászová – 4.A – 15+5=20 bodov
 2. miesto – Jana Dorčáková – 4.B – 14+6=20 bodov
 3. miesto – Martin Chládek – 4.D – 13+7=20 bodov
 4. miesto – Eliška Metirová – 4.C – 11+8=19 bodov
 5. miesto – Martin Gavura – 4.B – 10+9=19 bodov

                        Matej Šimko – 4.D – 10+9=19 bodov

 1. miesto – Andrej Bančej – 4.C – 11+7=18 bodov

 

Kategória P5 – úspešní riešitelia:

 1. miesto – Viliam Farkaš – 5.D – 25 bodov (15 + 10)
 2. miesto – Lukáš Fedor – 5.D – 24 bodov (13 + 11)
 3. miesto – Jakub Kaščák – 5.D – 23 bodov (13 + 10)
 4. miesto – Teodor Tiža – 5.D – 23 bodov (12 + 11)
 5. miesto – Michal Karaman – 5.D – 21 bodov (11 + 10)

                        Mia Mišiková – 5.D – 21 bodov (11 + 10)

 1. miesto – Dorota Klčová – 5.D – 20 bodov (12 + 8)
 2. miesto – Viliam Stuľák – 5.A – 18 bodov (10 + 8)

 

Kategória P6 – úspešní riešitelia:

 1. miesto – Šimon Pastír – 6.D – 26 bodov (15 + 11)
 2. miesto – Damián Lazur – 6.D – 25 bodov (15 + 10)
 3. miesto – Nela Pončáková – 6.D – 22 bodov (12 + 10)
 4. miesto – Laura Karpáčová – 6.D – 21 bodov (12 + 9)

                        Oľga Gerberyová – 6.A – 21 bodov (12 + 9)

                        Miriam Vargová – 6.D – 21 bodov (12 + 9)

 1. miesto – Matúš Kocák – 6.D – 20 bodov (11 + 9)
 1. miesto – Nella Poznarová – 6.D – 19 bodov (11 + 8)
 2. miesto – Igor Dorčák – 6.B – 16 bodov (10 + 6)

                        Lukáš Magura – 6.B – 16 bodov (10 + 6)

 1. miesto – Alžbeta Šimková – 6.A – 13 bodov (13 + 0)

                        Emma Nella Foľtová – 6.A – 13 bodov (13 + 0)

 

Kategória P7 – úspešní riešitelia:

 1. miesto – Martin Kolesár – 7.D – 22 bodov (12 + 10)
 2. miesto – Tamara Fedorová – 7.D – 20 bodov (11 + 9)
 3. miesto – Michal Mika – 7.D – 19 bodov (11 + 8)

 

P8 – úspešní riešitelia:

 1. miesto – Richard Tabiš – 8.D – 25 bodov (12 +13)
 2. miesto – Vratko Čižmár – 8.D – 24 bodov (14+ 10)
 3. miesto – Vivianne Kufová – 8.D – 20 bodov (13 +7)
 4. miesto – Martina Michalková – 8.C – 19 bodov (14 + 5)

                        Daniel Mačuga – 8.B – 19 bodov (12 + 7)

 1. miesto – Šimon Sýkora – 8.B – 18 bodov (12 + 6)
 2. miesto – Dominik Kočan – 8.D – 17 bodov (14 + 3)

                        Peter Ivaničko – 8.D – 17 bodov (11 + 6)

 1. miesto – Anna Marková – 8.D – 15 bodov (10 + 5)