Európsky týždeň boja proti drogám  ( 14.XI. – 18.XI.2022 )

Výzva pre všetkých žiakov II. stupňa :      Vybral som si život, nie drogy…

– Aktualizácia násteniek v triedach  s protidrogovou tematikou.

– Hodiny EV, OBN, VYV, THD – zamerané na tému: „Prečo povedať drogám nie! Nestaňme sa obeťou drogy!“  (v 8. a 9. roč. využiť –  Kvíz o drogách, porozprávať sa na tému – Podozrivé spoločenstvá)

Pondelok :

– Čo je šikanovanie. Ako sa mu brániť – relácia

– Monitorovanie požívania alkoholu a fajčenia (8. a 9. roč.)

Utorok :

– Medzinárodný deň bez fajčenia – relácia o fajčení                     

– Trestno – právna zodpovednosť –  prednášajúci  inšp. Stanislav Bamburák  preventista – oddelenie prevencie kriminality, Mestská polícia v Michalovciach  (3.h. 8.45 – IX.A, 4.h. 9.45 – IX.B, 5.h. 10.40 – IX.C)

– „Jablkom proti drogám“- aktivita v spolupráci so stravovacou komisiou a školským parlamentom.

 Streda : 

– Deň zdravej výživy – relácia : Ako správnou stravou predchádzať civilizačným chorobám

– Fajčenie – aktivita s pracovníčkou poradne zdravia v Michalovciach Mgr. Michaelou Chrípkovou ( 3.h. 8.45 – VIII.B)

Štvrtok :  „Športom si upevňujeme zdravie v domácom prostredí“

Piatok :

– Dotazník online – výskyt šikanovania na našej škole

– Drogový deň – v spolupráci s triednymi učiteľmi – diskusia, o pití alkoholu  v rodine, na pracoviskách i oslavách (5. roč.)

– BUBNOVAČKA o 10.00 hod. (7. roč. Zimný štadión) –„Bubnujeme aby bolo deti lepšie počuť.“ –  Aktivity v triednych kolektívoch  zamerané  na:  Svetový kódex detských práv .

 

                                                                                                       PREVENCIA SA NÁS TÝKA!