Mesto Michalovce – Odbor školstva a športu a jeho Koordinačná komisia mestských športových súťaží v spolupráci so Základnou školu na Ul. Okružná 17 (6. ZŠ) v Michalovciach boli dňa 13. 10. 2022 organizátormi už XV. ročníka mestského turnaja v malom futbale pre 5.-6. ročník žiakov ZŠ „O pohár primátora mesta“ . Víťazom XV. ročníka sa stalo družstvo Základnej školy na Ul. Okružná 17(6. ZŠ) pred ZŠ, Školská 2(5.ZŠ), ZŠ T. J. Moussona(1.ZŠ) a ZŠ, J. Švermu 6.