Od 3.10 – 21.10.2022 sa na škole uskutoční zber gaštanov.

 

Každý deň medzi 7.15 – 7.45 ich môžete priniesť do átria školy, kde vám ich pán školník zváži a zapíše k príslušnej triede. 

 

Na konci sa kilogramy spočítajú a odmenený bude tak jednotlivec, ako aj trieda s najväčším počtom kilogramov.

 

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja.