Po piatich rokoch naša škola  zavítala na Námestie osloboditeľov v Michalovciach na akciu Veda na ulici, ktorú pripravili stredoškoláci z  GPH v rámci podujatí organizovaných k 100. výročiu založenia školy. Žiaci si mohli vyskúšať, ako fungujú experimenty z rôznych prírodovedných predmetov z fyziky, chémie, biológie, informatiky a matematiky.