Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa  18.mája 2022  v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z § 150 ods.5 ,udeľuje riaditeľské voľno žiakom   6. – 9. ročníka  z dôvodu Testovania 5.

 

 

                                                                                                                            Riaditeľ školy